Ochrana osobních údajů, GDPR

  Účelem tohoto dokumentu je transparentně a srozumitelně vám sdělit, jaké osobní údaje o vás kdy získáváme, pro jaké účely a z jakého důvodu a jakým způsobem a postupy je zpracováváme. Dokument je připraven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) („Nařízení“).

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE                        

• Správcem Vašich osobních údajů je: Helena Brožovská, Ič: 43691188, Novozámecká 715, Praha 9-Hostavice

                        o V případě poskytnutí údajů v souvislosti s jakýmkoliv nákupem e-mailem a v e-shopu na webové adrese www.dancestore.cz a nákupem e-mailem i na adrese www.supadance.cz  je správcem Helena Brožovská;                       

o V případě poskytnutí údajů v souvislosti s registrací (vytvoření zákaznického účtu) na webu www.dancestore.cz je správcem Helena Brožovská;      • Kontaktní údaje jsou následující:

o adresa pro doručování: Helena Brožovská, Novozámecká 715, 198 00 Praha 9-Hostavice

o adresa elektronické pošty objednavky@dancestore.cz,info@supadance.cz, telefon 722 941 889

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

2. ÚČEL A ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme. Údaje jsou členěny podle operací, při kterých je získáváme (jednoduše abyste věděli, kdy nám jaké údaje o sobě poskytujete). U každé kategorie pak specifikujeme účel zpracování a zákonný důvod, na jehož základě jsou údaje zpracovávány:          

A) Nákup zboží e-mailem a v  e-shopu www.dancestore.cz a e-mailem v katalogu www.supadance.cz

Při nákupu jakéhokoliv zboží v e-shopu www.dancestore.cz a katalogu www.supadance.cz  pro realizaci objednávky vyplňujete

o Jméno a příjmení

o Adresu

o Telefonní číslo

o E-mailovou adresu

o Obchodní firmu / IČO / DIČ (volitelně)

o Doručovací adresu (volitelně – pokud je odlišná od dříve uvedené fakturační adresy):

Všechny tyto údaje od vás potřebujeme proto, abychom byli schopni vaši objednávku vyřídit a doručit vám objednané zboží. Jméno, příjmení (případně obchodní firma) a adresa (doručovací adresa) jsou nezbytné proto, abychom věděli, kam vám objednané zboží zaslat. Dále jsou nezbytné i proto, abychom vám byli schopni vystavit fakturu (pro tento účel potřebujeme i případné IČO a DIČ, objednáváte-li tzv. „na firmu“). Telefonní číslo a e-mail pak zpravidla vyžaduje přepravce zboží, kterého si při vytváření objednávky v e-shopu zvolíte, aby vás mohl informovat o jeho dodání. Na uvedeném telefonním čísle a e-mailové adrese vás také kontaktujeme v případě, že se vyskytne jakýkoliv zádrhel na naší straně (např. nedostatek skladových zásob), nebo pokud od vás potřebujeme některé parametry vaší objednávky upřesnit (např. neúplně uvedená doručovací adresa). Na e-mailovou adresu vám též zasíláme potvrzení o přijetí objednávky a případně o předání zboží přepravci k dopravě za vámi. Jak plyne z výše uvedeného popisu účelu zpracování, zákonný důvod zpracování vašich výše uvedených osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem e-shopu dancestore.cz a katalogu supadance.cz  (tj. společností Helena Brožovská), jejíž stranou se objednáním zboží stáváte (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Výše uvedené údaje související s fakturací nám pak poskytujete za účelem toho, abychom vám mohli vystavit fakturu (řádný daňový doklad) na zakoupené zboží. Požadavky na to, jaké údaje musí být obsaženy v řádném daňovém dokladu (faktuře) jsou stanoveny zákonem. Tyto údaje tak zpracováváme proto, že zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

B) Registrace na webu www.dancestore.cz

o jméno a příjmení

o kontaktní e-mail

o uživatelské jméno a heslo

Na webu www.dancestore.cz si můžete založit osobní účet (registrovat se). Registrace je dobrovolná. Při registraci je nezbytné uvést následující osobní údaje: Jméno a příjmení je při registraci nezbytné uvést pro účely identifikace osoby, která se registruje, neboť s registrací může být spojeno poskytnutí některých zákaznických výhod. Uživatelské jméno a heslo je nezbytné uvést proto, aby bylo možné zabezpečit přístup k vytvořenému zákaznickému účtu pouze pro konkrétní osobu (zákazníka). Kontaktní e-mail je používán pro zasílání informací týkajících se zákaznického účtu a vašich objednávek. Zákonný důvod zpracování vašich výše uvedených osobních údajů je skutečnost, že subjekt údajů (tedy vy) udělil svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní (výše popsaný) účel (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení), a to při registraci (vytvoření zákaznického účtu) na webu www.dancestore.cz, zaškrtnutím příslušného políčka souhlasu. Udělený souhlas dle tohoto písmene B) můžete kdykoliv odvolat, a to tím, že po přihlášení do svého zákaznického účtu v jeho nastavení kliknete na tlačítko „Zrušit a smazat zákaznický účet“. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ • Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je v případech zpracování dle bodu A)  výše 2 roky; v případě zpracování dle bodu B) výše 5 let.  

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ • Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. • K vašim osobním údajům poskytnutým dle bodu A) výše má dále přístup pouze: o poskytovatel webhostingových služeb pro web www.dancestore.cz a www.supadance.cz  ,poskytovatel a správce 43691188účetního software, do nějž se údaje zadávají   • Vaše osobní údaje poskytnuté dle bodu B) výše dále předáváme pouze:   o přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy o k údajům má přístup též poskytovatel webhostingových služeb (webové aplikace a redakční systém) pro web www.dancestore.cz a supadance.cz ,poskytovatel(správce) účetního software, do nějž se údaje zadávají   • K vašim osobním údajům poskytnutým dle bodu B) výše má dále přístup pouze: o poskytovatel webhostingových služeb pro web www.dancestore.cz    

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. • U dalších příjemců, jimž předáváme vaše osobní údaje (viz bod 5. výše) vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s Nařízením.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů. • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.   • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. • Máte též právo se se svojí stížností či požadavkem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

    Suma sumárum pokud jste dočetli až sem, tak gratulujeme. Zjednodušeně řečeno: zásadně nepředáváme Vaše osobní údaje nikomu třetímu. Pouze potřebujeme Vaše nezbytné údaje, abychom splnili zákonné povinnosti vůči finančnímu úřadu a řádnému placení daní. A dále, abychom Vám mohli poslat balíček se zbožím, které jste si u nás objednali a chcete je poslat poštou . Případně, abychom s Vámi mohli komunikovat.

Děkujeme za pozornost.   

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 28 e-shop systém banan.cz